Om Sortland Historielag

Sortland Historielag ble stiftet 4. februar 1985. Historielaget er medlem i Sortland Museumsstiftelse og Landslaget for lokalhistorie, og samarbeider med Sortland kommune om kulturvernarbeid.

Vi har gitt ut årbok siden 1985 - årlig til og med 1996 - og annenhvert år etter det. Årbøkene inneholder artikler om stort og smått innen historien til Sortland tettsted/by og kommune.

Til og med 1993 ble boka utgitt som hefte (A4-størrelse), etter det har årboka vært utgitt som innbundet bok. Årbøkene for 1988 og 1994 er utsolgt, de andre årbøkene kan kjøpes hos historielaget.
For å kjøpe årbøker, kontakt Mathis Mathisen (Tlf 481 20 459) eller Sortland bibliotek/bygdebokkontoret.

Vi samarbeider også med Sortland bibliotek om et lokalhistorisk arkiv som befinner seg på biblioteket. Privatarkivet inneholder protokoller og andre papirer etter lag og foreninger, enkeltpersoner og firma. Fotoarkivet lagrer kopier av gamle bilder. Fotoarkivet brukes også i samarbeid med Museum Nord i arbeidet med bygdeboka for Sortland.