Årbok for Sortland 1985

Årbok for Sortland 1985

Her vil vi etter hvert komme med artikkeloversikter for alle årbøkene vi har gitt ut!

 

Her er en oversikt over artiklene i denne årboka:

 

Beretningen om Ivar Harding på Åserøya av Kåre Glad

Fra skolestua til grendehus (om Selnes Skole) av Birger Natland

Strilen på Nordland (visetekst) av Finn Myrvang

Myntfunnet i Hognfjord av Karolius Knutsen

Gamle "Toronto" (om en gammel engelsk tråler som ble norsk sildesnurper) av Erling Riise

De døde krever sine levninger begravet (spøkelseshistorie) av Birger Natland

Bare en tom konvolutt (dikt og historien om ei kullseiling ved Sortland) av Herleiv Dahl

Gløtt fra den gamle husmannnstida av Birger Natland

Heimgard garveri av Birger Natland

Kjelder for dei som vil vite noe om ætt og gard av Herleiv Dahl

To Hamsun-brev av Herleiv Dahl

Sortland Historielag av Mathis Mathisen